NLP Coaching

Wat is NLP coaching?

 

NLP is de afkorting voor Neuro Linguïstisch Programmeren, een methodiek waarmee je je bewust wordt van onbewuste mentale processen én hoe je deze processen positief kunt ombuigen. Kortgezegd, je krijg meer grip op je leven met NLP Coaching.

Neuro-linguïstisch programmeren is erkend en bewezen waardevol in een duurzaam en efficiënt coaching traject.

 

Neuro: (neurologisch) heeft te maken met ons zenuwstelsel, de neurologische verbindingen die we maken in ons brein en hoe we datgene wat we met onze zintuigen waarnemen (zien, horen, voelen, ruiken en proeven) opslaan.  

 

Linguïstisch: linguïstiek (taalkunde) gaat over de wijze waarop wij taal gebruiken om datgene wat we zien, horen, voelen, ruiken en proeven betekenis te kunnen geven.

 

Programmeren: gaat over hoe wij handelen. Alles wat we kennen en kunnen hebben we ons aangeleerd, maar we kunnen deze aangeleerde processen ook veranderen.


Als NLP coach help ik je bij het in kaart brengen van gedrag, emoties en gedachten die jou onbewust blokkeren, bijvoorbeeld in je privéleven, je baan of in ondernemerschap.
In het coaching traject reik ik jou handvatten om interne processen, die jou tegenwerken, te veranderen naar constructief gedrag en positieve gedachten.

 

NLP is uitermate geschikt voor business coaching en personal coaching!

 

Als Personal Life Coach kan ik jou in je privéleven ondersteunen bij je persoonlijke ontwikkeling en het verbeteren van de relaties die je hebt met de mensen om je heen.

NLP coaching leert jou in je professionele omgeving om te gaan met stress, maar draagt ook bij aan een betere wijze van communiceren en samenwerken op de werkvloer.

Bovendien zorgt deze methode in een betrekkelijk korte tijd voor afname van psychische klachten en een toename van positieve gevoelens!

Mijn professionele coaching kun je zien als een persoonlijke begeleidingsvorm waarbij ik jou ondersteun in jouw ontwikkelproces.

In onze gesprekken onderzoeken we jouw interpretaties, overtuigingen en patronen en analyseren welke coaching methode (NLP, mBIT of Compass) het beste past bij jou en je doelstellingen.

 

 

 Nieuwe inzichten geven nieuwe mogelijkheden, namelijk het veranderen van je eigen gedrag.

Ook leer je na te denken over je eigen denkproces.

Je leert verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen doen en laten en ziet het effect hiervan op jouw omgeving.

Door zelfkennis krijg je ook kennis over anderen, want hoe zelfbewuster je bent, hoe beter je je in anderen kunt verplaatsen.


Intake gesprekken

 

Wanneer je je aanmeldt, maken we een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek. Daarin verkennen we samen je coachvraag en bespreken we hoe het vervolg eruit komt te zien.
Heel belangrijk voor het slagen van een coachtraject is het hebben van een goede klik. Alleen jij kunt bepalen of je een goed gevoel bij mij hebt. Het moet jou aanspreken en voor jou goed zijn, anders heeft het traject weinig zin.

 

Het NLP coaching traject  

 

Als je graag de stap wilt zetten, stuur ik jou een offerte waarna we starten met een coaching traject.
 

Afhankelijk van de vraag duurt een traject doorgaans 6 tot 8 gesprekken (één tot anderhalf uur per gesprek). 

Dit kan uiteraard verkort of verlengd worden. Tijdens het coaching traject richten we ons op de vooraf gestelde doelen. 

Dit is ook de leidraad waarmee we de voortgang in de gaten zullen houden.

Naast NLP ben ik als Personal Life Coach ook gecertificeerd voor de mBit en Compass methode!