Inspiratie

Inspiratie Coaching

 

Welke betekenis heeft inspiratie voor jou?

Heb jij voldoende inspiratie? Heb je nog verhelderende ideeën of heb je het gevoel klem te zitten in een persoonlijk vraagstuk?
Doorbreek dan het patroon door Inspiratie Coaching van YourGen!  


Wat is Inspiratie Coaching?


Als Internationaal gecertificeerd Coach ga ik jouw gedachten herprogrammeren met NLP, omdat negatieve gedachten jouw gedrag beïnvloeden. 
Deze gedragsverandering begint bij de bewustwording van jouw perceptie ofwel het bewust zijn van de manier waarop jij de wereld om je heen ervaart. 

Perceptie is het proces van waarneming, gewaarwording door informatie met de zintuigen, zoals horen, zien, ruiken, voelen en proeven, te registreren, te interpreteren en te organiseren in je hersenen.

De interpretatie is voor ieder mens verschillend, want deze wordt gebaseerd op de normen, waarden, kennis en ervaringen, die een persoon aan bepaalde informatie geeft. Je interpreteert niet enkel zaken die je kunt registreren met je zintuigen. Ook concepten, ideeën en fantasieën geven inspiratie. 

 

Een voorbeeld: je ziet een hond. Omdat jouw buurman een gevaarlijke hond heeft die soms bijt, interpreteer jij de hond als gevaarlijk. De eigenschap 'gevaarlijk' is een onderdeel van jouw perceptie van de hond. Jouw buurman heeft hoogstwaarschijnlijk een heel andere perceptie van zijn hond.


Word weer regisseur van je eigen leven door Inspiratie Coaching met behulp van NLP!

 

De Inspiratie Coach YourGen neemt jouw zintuiglijke waarneming onder de loep door Neuro Linguïstisch Programmeren, een effectieve methodiek waarmee je jouw waarneming kunnen transformeren.

Wil jij weten wat Neuro linguïstisch programmeren (NLP), voor jou kan betekenen?  

 

Inspiratie zet mensen aan om iets te ondernemen, vaak voortvloeiend uit ideeën die nieuw zijn en gedachten en waarnemingen die hen aanspreekt.
Wat je inspireert, stimuleert je lerend vermogen.
Je gaat waarnemen welke gedachten en emoties waardevol voor je zijn. Dit leidt tot een grotere vastberadenheid om positief te veranderen.
Je ontdekt dat het geheim van geluk in je eigen handen ligt. 

Voor welke uitdaging je ook staat, inspiratie zorgt ervoor dat je actie onderneemt om de uitdaging aan te gaan. Het zorgt voor positieve gedachten met versterkende emoties. Het doet je verlangen om van betekenis te zijn. Inspiratie zorgt ervoor dat je van binnenuit gaat handelen. En dat je er naar streeft om jezelf te verbeteren, te groeien.


Gun het jezelf!