Werkwijze

Hoe verloopt het coaching traject van YourGen?

 

Coachingsmethodes als Compass, Neuro-linguïstisch programmeren NLP en mBIT zijn methodieken die waardevol zijn voor een duurzaam en efficiënt coaching traject.

Als Personal Life Coach geloof ik, Yasemin, dat jij jouw problemen zelf duurzaam kunt oplossen. 

Ik help, niet door erover praten, maar door jou te leren luisteren naar jouw gevoelens en deze te leren begrijpen, deze in de juiste context te plaatsen en te versterken of te ontkrachten.

Als praten de oplossing was, dan waren alle problemen al lang de wereld uit. Ik doe een beroep op datgeen waar men zich niet van bewust is, waarbij ik uitga van het zelf herstellend vermogen van de mens. Wat betekent dit? 

Dit betekent dat ik als Personal Life Coach er vanuit ga dat jij onbewust heel goed weet wat voor jou de beste keuze en oplossing is. 
Het probleem is alleen dat je er niet bij kunt komen, omdat de oplossing zich in je onderbewuste bevindt. Daarom help ik jou, voor een duurzaam resultaat, op verschillende niveaus.  
 

Op Mentaal niveau (IQ) 
door onder andere verdiepende gesprekken, het opdoen van inzichten en het begrijpen van jezelf in de bredere context. 

Dit zorgt voor meer begrip van jezelf, je gedrag en je omgeving. 
 

Op Emotioneel niveau (EQ) 

door gevoelens en emoties te leren voelen, er vertrouwt mee te raken, deze te interpreteren en er woorden aan leren geven. Dit zorgt ervoor dat je begrijpt wat er bij je speelt, zodat je er iets mee kan. 
 

Op Fysiek niveau (FQ) 

door verantwoordelijkheid te nemen voor, aanwezig te zijn in je lichaam en het bewerkstellingen van healing van diep doorvoelde ervaringen. Dit zorgt voor ontspanning en opluchting. Zo ontstaat er ruimte voor nieuwe ideeën en mogelijkheden. 
 

Op Spiritueel niveau (SQ) 

bij het leggen van verbanden tussen je ervaringen, de context en deze verschillende lagen van bewustzijn, waardoor je intuïtie zich ontwikkelt. Dit zorgt ervoor dat je veel beter in staat bent om te anticiperen op situaties die zich in jouw leven voordoen. 

Het resultaat? Dit alles zorgt ervoor dat je jezelf en de ander beter gaat begrijpen en je ontspannen in het leven staat. Het zorgt voor veerkracht en zelfvertrouwen. Je staat steviger in je schoenen, je maakt keuzes die in lijn liggen met wat jij wilt, waarbij je de regie pakt om jouw levensgeluk en die van anderen te verhogen.

Compass Coaching

 

Compass kan je helpen om je persoonlijke kwaliteiten te benutten, beperkingen te overwinnen, conflicten op te lossen en inzicht te krijgen in situaties waarin je wilt floreren.

Als je je door je innerlijke waarden laat leiden, dan sta je aan het stuur van je eigen leven. Dan kun je leven en werken vanuit je hart.

Door Compass coaching kun jij jouw kompas hervinden en kies je er bewust voor om niet meer geleefd te worden door externe omstandigheden en controlemechanismes die je beperken.

NLP Coaching

 

Personal Life Coach werkt ook oplossingsgericht vanuit NLP, want Neuro linguïstisch programmeren biedt mogelijkheden om praktisch te kijken naar welke gedachtepatronen, emoties en gedrag tot jouw succes leiden en welke juist niet. Onderzoekt welke onbewuste strategieën jou motiveren, je creativiteit stimuleren en je in mogelijkheden laten denken en welke je remmen of tegenhouden. NLP gaat over het ontdekken ‘hoe’ jij de dingen doet die je doet en hoe je dit eventueel kan veranderen. Hoe reageer jij door communicatie en gedrag op dat wat je waarneemt en hoe zou je dat effectiever of anders kunnen doen?

mBIT Coaching

 

Een andere Internationaal erkende methode is mBIT (Meerdere Brein Integratie Technieken). Onbewust communiceert een mens met drie breinen: het hoofd, hart en de buik.
 

Herken je de volgende uitspraken? ‘Ik wil mijn hart volgen’, ‘Ik wil beter leren luisteren naar mijn intuïtie’ of ‘Ik wil een beter contact met mijn gevoel’. 
 

Door mBIT Coaching kun je balans creëren tussen denken, doen en voelen. Het geeft je tools om snel diepgaande en blijvende verandering plaats te laten vinden met als doel een hoger niveau van welzijn.
 

Dit coaching traject is uitermate toepasbaar bij mensen die; 

  • Innerlijke conflicten ervaren tussen gedachten, gevoelens en gedragingen. 
  • Niet in actie kunnen komen en hun dromen en doelen saboteren. 
  • Moeilijke beslissingen kunnen nemen. 
  • Stress en disbalans in zichzelf ervaren.
  • Zichzelf moeilijk kunnen motiveren.
  • Last hebben van ‘zware’ emoties zoals boosheid, frustraties, depressie, kwaadheid, stress, angst en verdriet.